Reet Rea-Smyth

Looma-, linnu- ja loodusjoonistused

Näitustele

Olen kujundanud näituste ja väljapanekute jaoks materjali. Siin on näiteks Pernova loodusmaja topistekollektsiooni iga looma kohta tehtud infotahvlid. Kõikide loomade tekstid tõlkisin ka inglise ja soome keelde.

Kujundasin neile ka rannaniitude näituse roll-up-stendid ja õppematerjaliks väiksemad tahvlid.

Minu kujundatud septembris 2016 Pernova loodusmajas toimunud seenenäituse roll-up-stendid.

Kabli külastuskeskusele kujundasin samuti rannaniitude stendid.